ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Xrite

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ > Πλαστικά > Spectrophotometer Ci7600

Κάντε κλίκ στην εικόνα


Δείτε επίσης

Αρχεία πληροφοριών
- Ci7x00_Plastics_en.pdf

Κωδικός προϊόντος: 2412

Περιγραφή:


Εργαστηριακό φασματοφωτόμετρο Xrite Ci7600Τεχνικές προδιαγραφές:


• Μέτρηση Τριπλής δέσμης με 2 διαστάσεων CCD και φωτεινή πηγή ξένου.
• Μέτρηση διάρκειας ≈2.5 sec
• Περιοχή μήκους κύματος 360 - 750 nm σε διαστήματα 10 nm ή 20nm.
• Μέτρηση ανάκλασης με σύστημα σφαίρας διαμέτρου 152 mm και γεωμετρία d/8°
• Μέτρηση, ταυτόχρονα, με και χωρίς συνιστώσα κατοπτρικής ανάκλασης (Specular component) - Simultaneous SCI/SCE.
• Πίνακας ελέγχου για έλεγχο του specular port, του φίλτρου UV, πλήκτρα για ενεργοποίηση προεπισκόπησης, μέτρησης πρότυπου και παρτίδας απευθείας από το όργανο.
• Δυνατότητα ποσοτικής ρύθμισης ή και αποκοπής της υπεριώδους συνιστώσας (UV) της φωτεινής πηγής, με αυτόματη ηλεκτρονική ρύθμιση μέσω software.
• Τρία UV φίλτρα:
   - 400nm (Standard)
   - 420nm (Optional)
    - 460nm (Optional)
• Αυτόματη ρύθμιση θέσης του Φακού μέτρησης σε σχέση με το παράθυρο μέτρησης.
• Ειδικός αποσβεστήρας κίνησης του βραχίονα συγκράτησης του δείγματος για να μην χτυπά με δύναμη, λόγω του ελατηρίου του, στο παράθυρο μέτρησης.
• Επαναληπτικότητα ≤ 0.03 RMS, dE CIELAB.
• Συμφωνία μετρήσεων (LAV) μεταξύ οργάνων (ΙΙΑ) 0.15 avg ΔΕ CIELAB
• Πέντε διαφράγματα για μέτρηση ανάκλασης:
   - Μεγάλο κυκλικό διαμέτρου 25 mm (LAV)
   - Μεσαίο κυκλικό διαμέτρου 17 mm (MAV) (Optional)
   - Μικρό κυκλικό διαμέτρου 10 mm (SAV)
   - Μικρό κυκλικό διαμέτρου 6 mm (VSAV)
   - Πολύ μικρό κυκλικό διαμέτρου 3.5 mm (USAV) (Optional)
• Μέτρηση transmittance (μετάδοσης) – (Optional kit).
• Τρία διαφράγματα για μέτρηση Μετάδοσης – (Optional kit):
   - Μεγάλο κυκλικό διαμέτρου 25 mm (LAV)
   - Μικρό κυκλικό διαμέτρου 10 mm (SAV)
   - Μικρό κυκλικό διαμέτρου 6 mm (VSAV)
• Στόχευση με laser του σημείου μέτρησης κατά τη μέτρηση μετάδοσης.
• Εξαιρετική συμφωνία μετρήσεων μεταξύ των διαφραγμάτων μέτρησης (ΙΑΑ).
• Photometric Range 0% - 200%.
• Photometric Resolution 0.01% reflectance
• Ενσωματωμένοι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας.
• Video Preview του δείγματος στο παράθυρο μέτρησης με ψηφιακή ενσωματωμένη κάμερα, με δυνατότητα σύλληψης της εικόνας της υφής και αποθήκευσή της μαζί με τη μέτρηση.
• Σύνδεση USB με Η/Υ.
• Έτοιμο για NetProfiler με ενσωμάτωση στο hardware και real-time clock.
• Δυνατότητα κάθετης τοποθέτησης (Optional kit)
• Τροφοδοσία με ρεύμα 100-220 Volt AC / 50-60 HZ.